Riu Ripoll. Canalització Sèquia Monar

La sèquia Monar (o rec Monar) és la xarxa hidràulica construïda i modificada al llarg dels segles per fer arribar l’aigua als conreus, als molins i a les fàbriques del riu Ripoll.

 

El nom prové de la paraula moliner en llatí. Després de les riuades de 1962, la major part es féu malbé i entrà en un procés de degradació irreversible. Ara, els pocs trams que en resten són aprofitats pels hortolans del riu.

 

L’origen d’aquesta sèquia es troba en les comunitats pageses que treballaven i vivien al riu, que construïren les primeres infraestructures hidràuliques. A partir del segle XI, el monestir de Sant Llorenç del Munt i altres senyors feudals hi imposaren el seu domini i per això durant anys s’ha pensat que la sèquia Monar era obra d’aquests monjos, però en realitat era més antiga.
 

 

En els trams més escarpats, l’aigua es conduïa per galeries subterrànies, excavades al terreny. Reben el nom de mines i tenen uns 60 cm d’amplada i 2 m d’altura. Disposen de pous de ventilació o espiralls. Per tal de netejar els llims i la brossa del fons de la sèquia, regularment hi ha petites comportes, anomenades bagants o trestelladors.

 

Al llarg dels segles, l’ús de la sèquia Monar s’ha adaptat a les necessitats dels habitants del riu. Inicialment l’aigua movia els rodets dels molins fariners i regava les hortes veïnes. En l’edat moderna, els batans i molins paperers van anar prenent terreny als molins fariners. Les transformacions industrials dels segles XVIII i XIX feren modificar notòriament les velles i antiquades sèquies del Ripoll.

 
 
L’antic salt d’aigua del Molí de’n Busquets disposava d’una resclosa pròpia, de una sèquia de transport, del salt pròpiament dit, i de unes conduccions de recollida i retorn al riu. Posteriorment va incorporar un sifó de creuament del riu Ripoll, que permetia aprofitar les aigües del conjunt per altres usos aigües avall. El projecte té per objecte la definició de les obres d'adequació i canalització de la Sèquia Monar al seu pas pel Molí de’n Busquets de Castellar del Vallès
Comments