Dic elastoplàstic

Introducció
Els elements que en l'actualitat protegeixen els ports i les costes, és a dir els dics i els espigons, són pràcticament idèntics que els que projectaven primitives civilitzacions com la grega o romana.
La subtilesa i complexitat del modelatge del medi continu ha fet oblidar, de vegades, la simplicitat del concepte en el qual es basa l'estratègia de protecció davant l'onatge, que és el de l'acció-reacció. Molta matèria grisa ha estat invertida en evolucionar un concepte, que per si mateix és força limitat.L'evidència
Les ones es transmeten a través d'un medi. La idea
Les característiques del medi determinen els paràmetres definidors de les ones en cada un dels punts del medi. La velocitat, la freqüència, la intensitat, la refracció, la reflexió i la difracció de les ones venen definides per la densitat, la viscositat, etc. del medi. Si modifiquem les característiques del medi de propagació podem evitar que l'onatge (o gran part d'ell) arribi a les costes o ports.La concreció
Una bossa de fluid viscós confinat per una "pell". Aquesta es sustenta per flotació (Arquimedes) i es troba semisubmergida. La pell, és a dir la superfície que confina el fluid, de materials plàstics reciclats derivats del cautxú: PVC, neoprè, hypalon, reforçats amb fibra de vidre, kevlar, spectra, carboni, etc.
Pel que fa a les formes, la longitud de la bossa és la de l'element a protegir (tram de costa, port), l'amplada és la d'una longitud d'ona del màxim onatge incident i la profunditat la de l'alçada d'onada de l'onatge incident . En relació a l'amplada de la bossa, els estudis hidrodinàmics (en concret els que estudien la dissipació de l'onatge per trencament) apunten que cal l'ordre d'una longitud d'ona perquè el efectes de dissipació sigui marcat.
En relació a l'ancoratge, la bossa s'amarra i arriostra mtjançant tirants perimetrals ancorats a pilots clavats en el terreny.
Es tracta doncs de una embarcació pneumàtica gegantina fondejada mitjançant uns punts fixes a la superfície submarina. 
Àmbit d'aplicació
La longitud d'ona de l'onatge és proporcional al quadrat del seu període. Per a alçades d'onades grans, creix el període i la longitud de l'ona i conseqüentment l'amplada necessària del dic elastoplàstic. Períodes de 9 segons equivalen a longituds de 125 metres.
Prenem com a hipòtesi una amplada de dic de 125 metres. De l'observació del clima marítim es dedueix que a la Mediterrània, a l'estació estival, són molt infreqüents els episodis amb onades de període superior a 9 segons.
La conclusió és que una instal lació de temporada (estiu) és l'àmbit més natural o idoni per a la implantació d'un dic de les característiques ressenyades.
És precisament en aquest mateix període (estiu) quan realment es produeix la demanda d'instal • lacions nàutiques. 
Comments